Jezici

Naš tim čine sudski tumači i prevodioci za više od 100 jezičkih kombinacija, između slovenskih i jezika jugoistočne Evrope, u kombinaciji sa većinom svetskih jezika.
·      SRPSKI
·      GRČKI
·      HRVATSKI
·      TURSKI
·      BOSANSKI
·      ČEŠKI
·      SLOVENAČKI
·      SLOVAČKI
·      MAKEDONSKI
·      POLJSKI
·      ALBANSKI
·      MAĐARSKI
·      ENGLESKI
·      RUMUNSKI
·      RUSKI
·      BUGARSKI
·      UKRAJINSKI
·      DANSKI
·      FRANCUSKI
·      ŠVEDSKI
·      NEMAČKI
·      NORVEŠKI
·      ITALIJANSKI
·      HEBREJSKI
·      ŠPANSKI
·      HOLANDSKI
·      PORTUGALSKI
·      ARAPSKI
·      JAPANSKI
·      KINESKI
·      CRNOGORSKI
languageshop