Česta pitanja

Pitanja koja najčešće postavljate

 • Venčanje?
 • Da li je potrebno prisustvo sudskog tumača prilikom zakazivanja venčanja sa stranim državljaninom?

  Da, prilikom zakazivanja venčanja sa stranim državljaninom, kao i na samom venčanju, uz matičara, potrebno je prisustvo i sudskog tumača.

 • NOTARSKE OVERE
 • Kako se prevode notarske overe?

  Ukoliko vam je potreban prevod dokumenata koja se overavaju kod notara, prvo uradite overu kod notara, a zatim dostavite dokument na prevođenje kod sudskog tumača.

 • APOSTIL PEČAT
 • Da li se prevodi apostil pečat?

  Ukoliko utvrdite da vam je potreban apostil pečat, prvo odnesite originalni dokument (u nadležni osnovni sud) da se stavi apostil, pa tek onda odnesite na prevod. Sudski tumač će prevesti i apostil.