SITUACIJE KADA VAM JE POTREBAN SUDSKI TUMAČ

prevod sa overom

Potreban vam je prevod ali ne znate odakle da krenete? Niste sigurni da li vam je potreban običan prevod ili overen prevod? A onda ste zaključili da vam je potreban sudski tumač ali nemate pojma odakle da krenete i šta to u stvari znači? Sve razumemo i imamo odgovore 😊

Da li vam je potreban sudski tumač li ne najčešće zavisi od vrste dokumenta koji se prevodi i od toga kome se taj dokument predaje. U principu, ukoliko je dokument namenjen nekoj instituciji ili je u pitanju pravna dokumentacija (razne vrste ugovora, tenderska dokumentacija, notarske overe, izjave i slično) u takvim situacijama su neophodni overeni prevodi.

Da razbijemo dileme, evo nekoliko najčešćih situacija u kojima vam je potreban sudski tumač i tipova dokumenata koji se najčešće prevode sa overom.

Ali pre toga da objasnimo ko je sudski tumač i šta je overeni prevod.

Sudski tumač ili sudski prevodilac je lice kome je Ministarstvo Pravde izdalo Rešenje o postavljenju, čime on stiče dozvolu za rad. Svaki prevod koji overi sudski tumač predstavlja zvaničan dokument. Sudski tumač pečatom overava prevedeni dokument i na taj način potvrđuje da je prevedeni tekst veran originalu. 

· PREVOD LIČNIH DOKUMENATA – bilo da predajte dokumenta za vizu, za dobijanje državljanstva, za školovanje u inostranstvu, za dobijanje posla ili sklapanje braka sa stranim državljaninom potreban vam je overen prevod. U tim situacijama se najčešće prevode: izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda iz policije i suda, državljanstvo, potvrda o bračnom statusu, saglasnost roditelja za putovanje maloletnog deteta, diplome, svedočanstva, razni sertifikati i potvrde itd.

· PREVOD SUDSKIH DOKUMENATA – ukoliko ste u situaciji da vam je potreban prevod dokumenata izdatih od strane suda ili za potrebe suda kao što su tužbe, žalbe, sudske odluke i sudska rešenja, sve vrste izjava, uverenja i punomoćja, biće vam potreban prevod sudskog tumača.

· PREVOD MEDICINSKIH DOKUMENATA – ukoliko postoji potreba da se prevede medicinski karton i medicinska dokumentacija koja se šalje u inostranstvo, velika je verovatnoća da će vam trebati overeni prevod.

·  PREVOD POSLOVNE DOKUMENTACIJE – ukoliko sarađujete sa inostranim kompanijama ili kada je reč o registraciji inostranih firmi u Srbiji za prevod sledećih dokumenata je neophodna overa sudskog tumača: rešenja o osnivanju pravnog lica, sertifikati, statut preduzeća, bilans stanja, bilans uspeha, revizorski izveštaji, godišnji izveštaji, tenderska dokumentacija, fakture, regulative, patenti, izvodi iz APR-a i ostalo

 IZBEGNITE ČESTE GREŠKE

· Apostil pečat – ukoliko vam je potreban apostil pečat, prvo odnesite originalni dokument (u nadležni osnovni sud) da se stavi apostil, pa tek onda donosite sve na prevod! Sudski tumač će prevesti i apostil. Izuzetak su Italija i Belgija gde se prvo radi prevod, pa se tek onda apostil stavlja i na original i na prevod.

·  Notarske overe – ukoliko vam je potreban prevod tih dokumenata, prvo uradite overu kod notara, a zatim dostavite dokument na prevođenje kod sudskog tumača! Za ove dokumente je potrebno da se prevede i notarska overa, pa bolje razmislite na vreme, da se ne vraćate (i ne plaćate prevod) dva puta!

·  Prilikom zakazivanja venčanja sa stranim državljaninom, kao i na samom venčanju, neophodno je prisustvo sudskog tumača.

·  Prilikom sudskih procesa takođe je neophodno prisustvo sudskog tumača. Mislite o ovome na vreme, pa zakažite….

Ukoliko i dalje niste sigurni da li vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača, slobodno nas pozovite ili nam pišite.

Oznake: